3 mar. 2010

Canción para o 2º trimestre

O meu burriño

Arre, corre,
meu burro trotón,
meu burriño manso,
meu burriño bon!


- ¡Corre meu burriño;
non galopes, voa!
¡A ver se lle ganas
ao vento que zoa!
- ¡Arre, meu burriño!
non sexas preguiceiro!
¡A ver se lle ganas
ao vento lixeiro...!
- ¡Corre meu burriño,
nos cascos pon ás!
¡Se queres, ao vento
deixarás atrás...!
- ¡Arre, meu burriño!
¡Corre máis deprisa!
¡Que se perde o vento
xa verás que risa...!